Αρχείο ετικέτας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4

Η νέα εγκύκλιος με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα μεταφοράς τροφίμων & ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις»: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr